Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Alle hashtags

Ting tagget med Kællingehumør

Opslag:

Tegnedreng Records

Tegnedreng Records

2. oktober 2015, kl. 15:31

Mega Fed Frokost Med P. Swiggers. Kavia Og Vodka Fordi Vi Kører Putinstyle På Den Her Senorita #Vodka #Putin #Rusland #Kællingehumør

I dette opslag: P Swiggers