Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Alle hashtags

Ting tagget med Nu

Opslag:

Adelgade Banden

Adelgade Banden

7. november 2015, kl. 03:11

Jeg Ska Altså Bruge Noen Shots Circa Fucking Nuuuuuu!!! #Shots #Fucking #Nu