Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Don't Stop The Music

Fra SWGRS

The #Music Must Be Played Always Forever!!! #Music Is #Life Is #Dali Is #Love Is #Francesca Is #Jaden Is #Shia Is #Chia!!! #DaliIsChia Big World Far Away From Home #Hobro