Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Krystalle Paraboler

Fra SWGRS

Her Skal Fucking @Tegnedreng Records Se Hvordan Man Laver #Musik!!! I Brur Så Lang Tid På Jers Pis Og Det Stadig Så #Dårligt!!! Jeg Er Meget Mere #Kunst #RealArt End Jer Og Jers Shit Lyder Så Meget Mer #Lort End Mit!!! I Blir Sku Da Aldrig Hit Og #Rige Af Det #Klamme #LorteMusik #Autotune Jeg Er Så Instant No Doubt Både Mere #HighClass Og #Undergrund End I Nogensinde Blir!!! Bar Lyt Til Det Her Shit!!! No Doubt!!! #Swiggers #Out