Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Libya

Fra SWGRS

From All Over the World We Celeberate The Tought And Life We All Enjoy And Celeberate!!! #Fucking Yeah This Son Is All About Libya And Freedom And Questions We All Asks Each Other Some All The Time With All Our Heart All Over The World With Big Hearts And Love For #Francesca And #HobroCity!!! All Love From Poland And Mising Home Might Go Home Soon But Who Know!!! I Might Stay And Travel All The World Forever!!! Love #Swiggers!!!