Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Så Sidder Du I Saksen Sylvester!!!

Fra SWGRS

Dem Der Ik Udtrykker Sig Gennem #ÆgteKunst Gør Det Virklig Noen Forskel Om De Udtrykker Sig Overhoved Vel??? Jeg Kan Ik Vente På Torsdag!!! #Swiggers #Out