Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Shake It Off

Fra SWGRS

You Must Take All What The Haters And The World Say And #ShakeItOff!!! Francesca You Are A Beatifull Whirlpool!!! But I Feel Strange In Poland And Miss Hobro!!!