Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Slanger Kan Have Flere Farver

Fra SWGRS

#Kunst Er Nogen Ganger Et Hvidt #Begreb Men Hvis Man Arbejde Sammen Kan Man #Intelektuelt Godt Definerer Det På Nogle Nye Måder #Viskestykker #Diskurs