Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
S&M

Fra SWGRS

Things Can Happen All Of Sudden!!! Some Times You Dont Know Whats Happen!!! I Have Questions And Answers!!! Some Things Hurts!!! #Love #World #Hobro #Poland #BigWorld Vejen #Dali #ShiaIsAll #words #Toughs