Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
The Sexy Song

Fra SWGRS

My Dreams Are All Hauntet By Visions Of #Francesca And #Dali And #Shia!!! We Life In Times Of Much Trouble And We Must Hold Fast To The #RealArt And #TrueShit To Keep Or Madness!!! Are You Greatfull For The #Art In The World??? #Art #ÆgteKunst #Jaden #Italy