Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Udstoppet & Fuld Af Den Der Følelse

Fra SWGRS

RIP David Bowie Der Var Noget #Trueness Ved Ham!!! Jeg Lavede Det Her Nummer Med Bind For Øjne Bare Ik Min Egne!!!