Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Vågenheden Er En Meget Stor Ting

Fra SWGRS

Har I Set #StarTrek??? Kan I Huske Hvad Det Er For Et Afsnit Hvor Spocks Hjerne Bliver Stjållet??? Det Er Rigtig Godt!!! Jeg Har Osse Nogen Spørgsmål Om #Skat OG #Moms Det Ka Jeg Ik Lif Finde Ud Af!!! #Kunster #Vandvejen #Pragtigt