Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Wonder Wall

Fra SWGRS

This Is A Song For #Francesca The #Beautiful #Enchanting #Muse That Guides All My Creativ Works And Goings And What I Think About #TrueArt Is Everwere You Just Have To Able To See And Feal It In The Air And Ground And All Around Evry One On Earth And In The Stars All Love For You #Francesca #Francesca #Francesca