Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Rulletekster

Mit navn er Sigfred Nielsen, og jeg er manden bag Tegnedreng Records. Jeg har udviklet konceptet, produceret og mixet al musikken, skrevet størstedelen af teksterne, og opført mange af vokalerne. Med min stemme har jeg (mindst) spillet P Desmet, L Jooken, P Schmitter og M Trokay. Derudover har jeg i visuelle materialer spillet P Desmet. Jeg har også designet mange af de grafiske elementer, og klippet musikvideoerne.

Andre deltagere i projektet

 • Martin spiller P Swiggers, både i stemme og ansigt. Han har skrevet og fremført de akustiske numre fra SWGRS-projektet.
 • Henrik Viking har designet resten af grafikken, og været bag kameraet på musikvideoerne. Han lægger desuden stemme til J De Clercq.
 • Kaare Olsen: HM Hoeningwald, og er i mange tilfælde bag L Jooken-masken
 • Mads Storm: B Lamiroy
 • Heine Gade: Stoppie K
 • Emil Visti: L Melis/J Servais
 • Ingo: R Echt, stemme (de tyske rap-vers)
 • Marcel: Lægger ansigt til P Schmitter
 • Mathilde: Unavngivent medlem i musikvideoen til Adelgade Klassisk

Derudover er der mange, der har ydet mindre bidrag, og deltaget i samtalen om projektet, som har holdt det kørende og på sporet.

En meget stor tak til jer alle!

Og tak til Helene Madsen for korrektur og test af siden

Teknikken

Jeg har udviklet denne hjemmeside i de første måneder af 2019. Processen har involveret at trække data ud af de forskellige tjenester, som blev brugt under projektet, strukturere dem, skrive tekster, og kode hjemmesiden.

Følgende programmer og værktøjer er især blevet brugt til dette:

Noget at fortælle?

Jeg vil meget gerne høre respons fra folk, der har læst historien og lyttet til musikken. Hvis du har fundet fejl og ting på siden, der ikke virker på dit system, vil jeg selvfølgelig også gerne høre om det, så jeg kan forbedre teknikken.

Sidens historik

Løbende ændringer og opdateringer vil fremgå her.

 • Maj 2019: Første version af siden offentliggøres.
 • December 2020: Siden er online igen, efter en tid med serverfejl. I samme forbindelse er der lavet en gennemgående opdatering af sidens design og funktionalitet. Visse dele af dette arbejde mangler stadig.