Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.
Al musikken

DJ Servais Tegnedreng Records Remix DJ Session 1

DJ Servais Tegnedreng Records DJ Set 1 Indeholder Du Til Grin, Røg Og Damp, Byen Klokken Et. Like Like Like!!!!

Bandcamp Soundcloud

Produceret af: J Servais


Kommentarspor fra projektets skaber: