Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

Tegnedreng Records

Tegnedreng Records

5. oktober 2015, kl. 10:51

Shit Maaaaaan Man Sku Tro Det Var Ulovligt At Have Så Mange Penge Som Vi Har #Swag #Swishious #KoldeKontanter #VarmePenge #Damer