Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Tegnedreng Records

Tegnedreng Records

24. oktober 2015, kl. 00:50

Yo Yo, Hvis Jeg Finder Den Røv Der Har Nakket Min Pung, Så Gør Jeg Fuckædeme Noget Jeg Har Lovet Agldrig At Gøre Igen!!!!!!