Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

Party Partiet

Party Partiet

19. december 2015, kl. 20:09

.#NyMusik ! Sut Mine Klokker !! Like Det!!!! P Desmet Og P Schmitter Har Været En Tur I Studiet Og Smidt Den Her Super Saftige Lille Julede Banger Med Et Godt Budskab Til Damerne Derude! #PDesmet #PSchmitter #Jul #Xmas #SutMineKlokker #Damer #Hobronx #HobroUndergrund #Vilder Hobro4Lyfe #TegnedrengRecords #JollyCola

I dette opslag: P Schmitter P Desmet