Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

Hobro Undergrund

Hobro Undergrund

3. januar 2016, kl. 17:14

Måske Sku Du! Jeg Er Næsten Glad For Jeg Ik Er På Fler Tracks På Den EP! Den Lever Da Fucking Slet Ik Op Til Navnet #HobroUndergrund! Der Er Da Intet #Undergrund Ved Det! I Griber Da Bar Efter #Pop #Fame #BilligeHits!! #Swiggers #Out!!!

I dette opslag: P Swiggers