Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

Hobro Undergrund

Hobro Undergrund

3. januar 2016, kl. 21:14

Ik Mer AutoTune Og Pop-Lort Det Er Alt Hvad #PSwiggers Har At Sige Om Det. Lad Os Kom Til Bage Til Vores Rødder, Til Experimenterne Og De Ambitøse Produktioner Og Interesante Lyde. Noget #Real #Substans

I dette opslag: P Swiggers