Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Adelgade Banden

Adelgade Banden

3. marts 2016, kl. 13:14

Yo Hvor Fuck Min Penge Jeg Ved Jeg Had En Plovmand For Fux Sake!!!!!!!! #MinePenge #IkkeDinePenge #MinePenge #ViKørDenVilder