Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

Adelgade Banden

Adelgade Banden

11. marts 2016, kl. 12:18

.#PSwiggers Her!!! Vi Har Overtalt Vors Boi #JServais AKA #DJServais Til At Del Non Af De #Vilder #Remix #DJSets Han Har Lavet Med Vores Tracks Den Første Er Oppe På Vors Ny #Soundcloud Bruger!!! Desværre Ka Man Kun Ha Tre Timer Musik På Gratis #Soundcloud Burger!!! Så Derfor HJar Vi Laved En Ny @tegnedreng2 På Soundcloud https://soundcloud.com/tegnedreng2 Der Komer Os Snart En Ny EP #SpoilerWarning For Vi Har Været Den Hårde Gang I Studiet Her!!!

I dette opslag: P Swiggers J Servais