Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

SWGRS

SWGRS

20. januar 2016, kl. 15:06

Hvis Du Sælger Ud Har Du Inge Sjæl!!! #PSwiggers #FuckTegnedreng #Records Hobro Undergrund #Salt #Vekselstrøm #VildMedDans