Denne hjemmeside gør brug af nogle funktioner, som din internet-browser ikke lader til at understøtte, og derfor vil hjemmesiden muligvis ikke fungere helt efter hensigten. Prøv evt. at åbne siden i en anden browser eller på en anden enhed.

Denne side bruger cookies. Det betyder at den gemmer små stumper af information i din internetbrowser, for at huske dine indstillinger mv. på siden. For at bruge siden, er du nødt til at sige god for det.

SWGRS

SWGRS

24. februar 2016, kl. 19:27

Jeg Har Haft Et Langt Telefon Opkald Og Snakket Meget Og Nu Har Jeg Blaffet En Kørertur Hjemad Mod #Hobro #ByernesBy #VerdensNavel #Hovedstaden #Hjemad #True